Image

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААГ ХУУЛЬД ЗААСАН ҮНДЭСЛЭЛ, ЖУРМЫН ДАГУУ ЯВУУЛАХ ҮҮРЭГТЭЙ

Шийдвэрийн огноо, дугаар: 2024.02.23-ны өдрийн 124/ШШ2024/0004,

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

Тоймын огноо, дугаар: 2024.06.13, дугаар 1


Image

ХУГАЦААТ ЦЭРГИЙН АЛБА ХААЖ ЭХЭЛСЭН ХУГАЦААГ ЦЭРГИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨЖ, БАЙЛДАГЧ ЦОЛ АВСНААР БИШ ТУХАЙН ЦЭРГИЙН АНГИ САЛБАРТ ХУВААРИЛСАН ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ТООЛНО

САНАМЖ: Энэ тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.

Шийдвэрийн дугаар: 2023.02.03 Дугаар 22

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй.


Image

ЦЭРГИЙН АЛБА ХААСАН ХУГАЦААНЫ БИЧИГ БАРИМТ ЗӨРЧИЛТЭЙ БОЛ ШҮҮХЭЭР ТОГТООЛГОЖ БОЛНО

Шийдвэрийн дугаар: 2022-12-26. 152/2023/ШШ00005.

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

2023 оны 03 сарын 15. Шийдвэрийн тойм. Дугаар 02


Image

ИРГЭНИЙ ӨМЧИД УЧИРСАН ХОХИРЛЫН ХЭМЖЭЭГ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА ТОГТООХГҮЙ

Шүүхийн нэр, шийдвэрийн дугаар: Увс аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, 2022.10.14 №438

Тоймын огноо, дугаар: №01, 2023.02.14

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.


Image

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЯВЦАД ШИНЭЭР НОТЛОХ БАРИМТ ШААРДАГДВАЛ ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫГ ХОЙШЛУУЛНА

Шүүхийн тогтоолын дугаар: 152/ШТ2023/00003

Шүүхийн тогтоолын төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон

Тойм бэлтгэсэн: 2023.03.15


Image

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА БАТЛАГДСАН БҮТЭЦ,ОРОН ТООНЫ ХҮРЭЭНД АЖИЛТНЫГ АЖИЛЛУУЛНА

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: 2022-06-17-ны өдрийн 124/ШШ2022/0032

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон

Шийдвэрийн тоймын огноо, дугаар: 2023 оны 03 дугаар сарын 20, Дугаар 4Нийт: 10 мэдээ байна.