Image

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СУДАЛГАА АВЧ БАЙНА

Шүүхийн үйл ажиллагааг сайжруулах, иргэдэд нээлттэй, ил тод, хүртээмжтэй үйлчилгээ хүргэх нөхцөл, бололцоог бүрдүүлэх зорилгоор шүүхээр үйлчлүүлсэн иргэдээс үнэлгээний судалгаа авч байна. Судалгаанд оролцохдоо доорх QR кодыг уншуулах боломжтой. Мөн дараах холбоосоор нэвтэрнэ үү


Image

ДОТООДЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Тус шүүхийн дотоодын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу ээлжит сургалтыг 2023-12-01 өдөр мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн Д.Цэвээндорж нийт шүүхийн Ерөнхий шүүгч, шүүгч нар болон шүүхийн Тамгын газрын захиргааны ажилчдад  “МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИ БОЛОН ШИНЭЭР НЭВТЭРЧ БАЙГАА СИСТЕМИЙН ОЙЛГОЛТ" сэдвээр зохион байгууллаа.


Image

ДОТООДЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Тус шүүхийн дотоодын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу ээлжит сургалтыг 2023 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн Д.Цэвээндорж Увс аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын захиргааны ажилчдад “ШИНЭЭР НЭВТЭРЧ БАЙГАА СИСТЕМ” сэдвээр зохион байгууллаа.


Image

Хэрэг, нэхэмжлэл, өргөдөл, гомдол, хүсэлт хүлээн авах, хуваарилах болон хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнийг сугалаагаар томилох нийтлэг журам

Хэрэг, нэхэмжлэл, өргөдөл, гомдол, хүсэлт хүлээн авах, хуваарилах болон хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнийг сугалаагаар томилох нийтлэг журамНийт: 1435 мэдээ байна.