УВС АЙМАГ ДАХЬ ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ХЭРЭГ ХУВААРИЛАХ ЖУРАМ 2023-12-21 ӨДӨР

  • 2023-12-21 00:00:00

УВС АЙМАГ ДАХЬ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ХЭРЭГ ХУВААРИЛАХ ЖУРАМ

УВС АЙМАГ ДАХЬ ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ХЭРЭГ ХУВААРИЛАХ ЖУРАМ