ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТНУУД ЁС ЗҮЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

  • 2024-05-08 00:00:00

Увс аймгийн Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч О.Батдорж 2024 оны 5 дугаар сарын 08-ны өдөр Увс аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын шүүхийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчдад “Ёс зүйн тухай ойлголт”, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль”, Шүүхийн захиргааны ажилтны ёс зүйн дүрэм” сэдвүүдээр сургалт зохион байгууллаа.

   

УВС АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР