Шүүгчдийн танилцуулга

  • 2024-03-15 10:20:55

Ерөнхий шүүгч Лхамсүрэнгийн АЛТАН

Төгссөн сургууль:

1999 онд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.


Ажилласан байдал:

- 2001 оноос Увс аймгийн шүүхэд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга, шүүгчийн туслахаар;

- 2005 оноос 2012 оны 09 сар хүртэл сум дундын шүүхэд шүүгч;

- 2012 оны 09 сараас 2014 оны 05 дугаар сарын 09-ныг өдрийг хүртэл хугацаанд Увс аймгийн Сум дундын шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр;

- 2014 оны 05 дугаар сарын 09-ны өдрөөс 2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл хугацаанд Сум дундын 24 дүгээр шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр;

- 2015 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2019 оны 02 дугаар сарын 28 өдрийг хүртэл хугацаанд Увс аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр;

- 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 27 дугаар зарлигаар Увс аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүгчээр;

- 2024 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрөөс Увс аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр тус тус ажллаж байна.

 

Шүүгч Дагвын ЖАМБАЛСҮРЭН

Төгссөн сургууль: 

1996 онд МУИС-ийн ХЗДС –ийг төгссөн.

 Ажилласан байдал:

- 1990 оноос 1993 он хүртэл МӨХ-ны Увс аймгийн Өмгөөлөх зөвлөлд өмгөөлөгч, эрхлэгчээр;

- 1996 оноос 2006 он хүртэл Увс аймаг дахь сум дундын шүүхэд шүүгчээр, 2007 оноос Увс аймгийн шүүхийн шүүгчээр;

- 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл хугацаанд Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 6 дугаар шүүхийн шүүгч;

- 2015 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдийг хүртэл хугацаанд Баян-Өлгий, Ховд, Увс аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчээр;

- Шүүх байгуулах тухай хуулийн өөрчлөлтөөр 2016 оны 06 дугаар сарын 1-ны өдрөөс 2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийг хүртэл хугацаанд Увс аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр;

-2024 оны 03дугаа сарын 05-ны өдрөөс Увс аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна. 

 

Шүүгч Надмидын МӨНХЖАРГАЛ

Төгссөн сургууль: 

1990 онд МУИС –ийг эрх зүйч мэргэжилээр төгссөн.

Ажилласан байдал:

-1990 оны 7 дугаар сард Увс аймгийн хэсгийн ардын шүүхийн шүүгчээр, Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 1993 оны 08 дугаар сарын 09 –ний өдрийн 61 тоот зарлигаар Увс аймгийн шүүгчээр;

- 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл хугацаанд Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 6 дугаар шүүхийн шүүгч;

- 2015 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдрөөс Баян-Өлгий, Ховд, Увс аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчээр;

- Шүүх байгуулах тухай хуулийн өөрчлөлтөөр 2016 оны 06 дугаар сарын 1-ны өдрөөс Увс аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчээр тус тус ажллаж байна.