Шүүгчдийн танилцуулга

  • 2024-03-15 09:58:33

Ерөнхий Шүүгч Бавуугийн ГАНСҮХ

Төгссөн сургууль: 

 2002-2007 онд МУИС-ийн ХЗС-ийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. 

Ажилласан байдал:

- 2007 оны 07 дугаар сарын 01-ээс 2008 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэл Увс аймгийн Өмгөөлөгчдийн  зөвлөлд туслах ажилтнаар; 

- 2008 оны 11 сарын 03-аас 2010 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэл Увс аймгийн Захиргааны хэргийн шүүхэд шүүгч туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргаар;

- 2010 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 2016 оны 04 дүгээр сарын 04 хүртэл Өмгөөлөгчөөр ажиллаж байсан;

- 2016 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 2021 оны 03 дүгээр сарын 01-ны өдөр хүртэл Увс аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр;

- 2021 оны 03 дугаар сараас эхлэн Увс аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр томилогдон ажиллаж байна. 

 

Шүүгч Баяны МӨНХЗАЯА

Төгссөн сургууль: 

- 2009 онд Их засаг их сургуулийг Эрх зүйч 

- 2014 онд Их засаг их сургууль хууль зүйн магистр

Ажилласан байдал:

- 2009-2011 онуудад өмгөөлөгчийн туслах;

- 2011-2019 оны 6 дугаар сар хүртэл өмгөөлөгч;

- 2013-2014 онуудад Парфенон хууль зүйн сургалтын төвийн дарга, багш;

- Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 6 дугаар сарын 07-ны өдрийн 110 дугаар зарлигаар Увс аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүгчээр томилогдон ажиллаж байна.

 

 

Шүүгч Амарсайханы МӨНХСАЙХАН

Төгссөн сургууль: 

- 2003 онд “Их засаг” Их сургуулийг “Эрх зүйч”  

- 2016 онд “Отгонтэнгэр” Их сургуулийг хууль зүйн магистр

Ажилласан байдал:

- 2003-2006 онд Дорнод аймагт нотариатчийн туслах;

- 2007-2008 онд Дорнод аймгийн Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн албанд Эрхийн улсын бүртгэгч;

- 2009-2011 онд Дорнод аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Иргэний бүртгэлийн тасгийн дарга, улсын ахлах бүртгэгч;

- 2012-2014 онд МӨХ-ны гишүүн, өмгөөлөгч;

- 2014 оны 2 дугаар сараас 2016 оны 9 дүгээр сар хүртэл Хууль зүйн туслалцааны төвийн Дорнод аймаг дахь салбарт улсын өмгөөлөгч;

- 2016 оны 9 дүгээр сараас 2020 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр хүртэл Хууль зүйн туслалцааны төвийн Баянзүрх, Сүхбаатар дүүргийн улсын өмгөөлөгч;

- Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2020 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн 42 дугаар зарлигаар Увс аймаг дахь сум Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр томилогдон ажиллаж байна.