Тамгын газрын дарга

  • 2023-10-12 14:36:48

 
 

Цагаачууд овогтой Лүүжавын Баттулга 1973-12-31 өдөр Увс аймгийн Улаангом суманд төрсөн, эрэгтэй, Эрх зүйч мэргэжилтэй.

1983-1993 Увс аймгийн Улаангом сумын 10 жилийн 2 дугаар сургууль,

1997-2001 онд Хөдөлмөрийн дээд сургуулийг эдийн засагч,

2002-2006 онд "Үндэсний тагнуулын академи” сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр тус тус суралцаж төгссөн.

2006 оны 12 дугаар сарын 15-íы өдрөөс 2014 оны 05 дугаар 28-ны өдөр хүртэл Увс аймгийн шүүхийн тамгын хэлтсийн дарга,

2014 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэл Сум дундын 24 дүгээр шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны 16 дугаар шүүхийн тамгын газрын дарга,

2016 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрөөс өнөөдрийг хүртэл Увс аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын даргаар ажиллаж байна.