ДОТООДЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

  • 2023-12-01 00:00:00

Тус шүүхийн дотоодын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу ээлжит сургалтыг 2023-12-01 өдөр мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн Д.Цэвээндорж нийт шүүхийн Ерөнхий шүүгч, шүүгч нар болон шүүхийн Тамгын газрын захиргааны ажилчдад  “МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИ БОЛОН ШИНЭЭР НЭВТЭРЧ БАЙГАА СИСТЕМИЙН ОЙЛГОЛТ" сэдвээр зохион байгууллаа.

Сургалтаар:

1.ERP төрийн болон хувийн аж ахуй нэгжийн дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн систем талаар

2.Шинэ шүүх хуралдааны тоног төхөөрөмжийн талаар

3.Шинэ вэб хуудасны талаар хурлын тов хэрхэн бүртгэх, тойм оруулах

4.Компьютер болон принтерийн талаарх зөвлөмж сэдвээр ярилцлага болон практик дээр ажиллаж сургалтыг үр дүнтэй явууллаа.