Монгол Улсын Үндсэн хууль
Дөчин долдугаар зүйл.
1.Монгол Улсад шүүх эрх мэдлийг гагцхүү шүүх хэрэгжүүлнэ.
2.Ямар ч нөхцөлд хуулиас гадуур шүүх байгуулах, шүүх эрх мэдлийг өөр байгууллага эрхлэн хэрэгжүүлэхийг хориглоно.
3.Шүүхийг зөвхөн Үндсэн хууль, бусад хуулийн дагуу байгуулна.
Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль
/Шинэчилсэн найруулга/
4 дүгээр зүйл.Шүүхийн эрхэм зорилго
4.1.Шүүх дараах эрхэм зорилготой байна:
        4.1.1.Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, Үндсэн хуульт байгууллыг бататган бэхжүүлж, хамгаалах;
        4.1.2.хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх;
        4.1.3.хууль дээдлэх, шударга ёсыг бэхжүүлэх;
        4.1.4.шударга шүүхээр шүүлгэх иргэний эрхийг хангах.

Мэдээ, мэдээлэл

Image

ДОТООДЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

  • 2024-01-24 00:00:00

“Erp.e-mongolia.mn төрийн байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн систем”-ийн “цаг бүртгэлийн цэсийн тайлбар болон цаг бүртгүүлэх заавар зөвлөмж”

Image

ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИД ТАНГАРАГ ӨРГӨЛӨӨ

  • 2024-01-17 00:00:00

Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад тэнцэж, зохих шаардлагыг хангасан 19 шүүхийн Тамгын газрын 42 албан хаагч өнөөдөр (2024.01.17) Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөлөө.