УВС АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2024 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 01 ӨДРИЙН ШҮҮГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ 08 ДУГААРТАЙ ТОГТООЛ “ХЭРЭГ, ГОМДОЛ, ӨРГӨДӨЛ ХҮЛЭЭН АВАХ, ХУВААРИЛАХ, ХЭРЭГ, МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ШҮҮГЧ, ШҮҮХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ СУГАЛААГААР ТОМИЛОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ”

  • 2024-04-01 00:00:00