ШҮҮГЧИЙН БИЕ ХАМГААЛАХ ТУСГАЙ ХЭРЭГСЭЛ, ХЭРЭГЛЭХ ХАДГАЛАХ ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

  • 2024-06-20 00:00:00

       Увс аймгийн Цагдаагийн газрын нийтийн хэв журмыг хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах тасгийн Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгээс Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Шүүгчийн бие хамгаалах тусгай хэрэгсэл, хэрэглэх хадгалах заавар”-ын талаар сургалтыг 2024 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдөр зохион байгууллаа.

 

    

УВС АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР